Алматы облысының прокуратурасы бос тұрған лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды

21 ақпан 2020 Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

Индекс 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,, М.Төлебаев көшесі №51 үй, 3-қабат, 305 кабинет, анықтама телефондары: 8-(7282)- 24-17-81, 24-81-16, эл. мекен-жай 7282382@prokuror.kz:

 

1. Алакөл ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5   (1 бос орын)

2. Кеген ауданы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5   (1 бос орын)

3. Текелі қаласы прокуратурасының прокуроры C-RGP-5   (1 бос орын)

4. Мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының прокуроры   C-RGP-5   (1 бос орын)

 

Функционалдық міндеттері: Қазақстан Республикасының Президенті жарлықтарының және өзге де нормативтік құқықтық актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын, жедел-іздестіру қызметінің, қылмыстық процесстің сотқа дейінгі кезеңінің заңдылығына, әкімшілік және атқарушылық өндірісінің  заңдылығына жоғары қадағалауды жүзеге асырады, заңдылықтың кез келген бұзылуын анықтау мен жою жөнінде шаралар қолданады, сотта мемлекет мүддесін білдіріп жүзеге асырады.

Еңбек ақы төлеу шарты мен көлемі қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленеді (айлық жалақысы 76235 тенге).

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі – жоғары құқықтану (заңтану); денсаулық жағдайы бойынша құқық қорғау органдарында қызмет өткеруге жарамдылығы; нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерін атқару үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің, дағдысының болуы;

Құжаттарды қабылдау мерзімі конкурстың соңғы жарияланғаннан кейін 5 жұмыс күндері ішінде төмендегі мекен-жай бойынша жүзеге асырылады: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, М.Төлебаев көшесі, №51 үй, 3-қабат, 305 кабинет.

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар мынадай құжаттарды тапсырады:

1) белгілі нысанаға сәйкес өтініш;

         2) белгілі нысанаға сәйкес сауалнама;

         3) белгілі нысанға сәйкес (тұрғылықты тұратын мекенжайы мен телефонын, оның ішінде байланыс телефонын көрсете отырып) толтырылған кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы;

         4) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, белгілі нысанаға сәйкес толтырылған қолмен немесе басылып жазылған толық өмірбаяны;

         5) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі;

         6) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшiрмелерi;

         7) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;

         8) әскери билеттің немесе әскерге шақыру учаскесiне тiркелгені туралы куәліктің көшірмесі;

         9) 3х4 үлгідегі (2 дана) сурет;

         10) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) табыстары мен мүліктері туралы декларацияны тұратын жері бойынша мемлекеттiк кiрiс органына табыс еткенін растайтын құжаттар;

         11) конкурсқа қатысу үшін құжаттарды өткізу кезінде жарамды, шекті мәннен төмен емес қолданыстағы заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеудің нәтижелері;

         12) прокуратура органдарында қызмет өткеруге жарамдылығын анықтау үшін әскери-дәрігерлік комиссиялардан медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, сондай-ақ полиграфологиялық зерттеуден өтудің және міндетті арнайы тексеріс қорытындылары;

         13) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі органдарының соттылығы жоқтығы, сот тәртібімен соңғы бір жылдың ішінде қасақана әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін тәртіптік немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылмағаны туралы анықтама;

         14) соңғы жұмыс (оқу) орнынан мінездеме.

         Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби деңгейіне және іскерлік беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтардың берiлуi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшiрмелерi) қосымша ақпарат бере алады.

Қазақстан Республикасының     
прокуратура органдарында,    
ведомстволары мен мекемелерінде
лауазымдарға орналасу үшін   
конкурс пен тағылымдама өткізу  
ережесіне 2-қосымша      

Нысан

__________________________________
Прокуратура органының, ведомствосы
__________________________________
мен мекемесінің басшысы

Өтініш

      ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________ (лауазымның атауы)
бос лауазымына орналасу үшін конкурсқа қатысуға жіберуіңізді сұраймын.
      Қазақстан Республикасының прокуратура органдарының бос лауазымдарына орналасу үшін конкурсты өткізудің шарттары мен тәртібімен таныстым және оларды орындауға міндеттенемін.
      Ұсынылған құжаттардың түпнұсқа екендігін растаймын.

(Қолы)______________
(Т.А.Ә.)______________

20 ___ жылғы «__» _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының     
прокуратура органдарында,    
ведомстволары мен мекемелерінде 
лауазымдарға орналасу үшін    
конкурс пен тағылымдама өткізу  
ережесіне 3-қосымша      

Нысан

САУАЛНАМА
(өз қолымен толтырылады)

1. Тегі (егер өзгертсеңіз, бұрынғысын көрсетіңіз)__________________
Аты ______________________________________
Әкесінің аты_______________________________________________________
2. Азаматтығы______________________________________________________
   егер өзгертсеңіз, қай уақытта
   өзгерткеніңізді көрсетіңіз______________________________________
3. Сотталғансыз ба, қашан және не үшін_____________________________
4. Шетелдегі оқу немесе жұмыс______________________________________
   Келген ел_______________________________________________________
   Келген уақыт____________________________________________________
   Жұмыс немесе оқу орны___________________________________________
5. Соттың шешімімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылдыңыз ба, қашан және не үшін_____________________
6. Белгілі бір мерзімге мемлекеттік қызметпен айналысу құқығынан айырылдыңыз ба, қашан және не үшін_________________________________
7. Прокуратура органының:
1) Сіз ұмтылған лауазым тікелей бағынысты__________________________
2) Сіз ұмтылған лауазым тікелей бағынатын__________________________
лауазымды атқаратын қызметкердің (ата-анасы, ұлы, қызы, асырап алушысы, асырып алынған, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек ағалы-інілер немесе апалы-сіңлілер, атасы, әжесі, немересі, зайыбы немесе жұбайы) жақын туысы болып табыласыз ба.
8. Прокуратура органдарына қызметке орналасардан үш жыл бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылдыңыз ба, қашан және кіммен__________________
___________________________________________________________________
9. Прокуратура органдарына қызметке орналасардан үш жыл бұрын сот тәртібімен қасақана құқық бұзушылық жасағаныңыз үшін әкімшілік жазаға тартылдыңыз ба, қашан және не үшін_________________________________
___________________________________________________________________
10. Құқық қорғау органдарына қызметке орналасардан үш жыл бұрын сот тәртібімен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаныңыз үшін әкімшілік жазаға тартылдыңыз ба, қашан және не үшін________________
___________________________________________________________________
11. Бұрын құқық қорғау қызметінде болдыңыз ба,_____________________, егер болсаңыз, жұмыстан шығу себептерін көрсетіңіз_________________

20 ___ ж."__"______________
______________
(қолы)

Приложение 5         
к Правилам проведения конкурса
и стажировки для занятия   
должностей в органах, ведомствах
и учреждениях прокуратуры   
Республики Казахстан    

Форма

Өмірбаянды үміткер өз қолымен, еркін түрде, түзетулерсіз, төмендегі мәліметтерді міндетті түрде көрсете отырып жазады:
Автобиография пишется кандидатом собственноручно, в произвольной форме, без помарок и исправлений, с обязательным указанием следующих сведений:
- тегі, аты, әкесінің аты, туған датасы мен жері, ұлты, ана тілі, тағы қандай тілдерді біледі;
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность, родной язык, какими языками еще владеет; 
- қашан, қайда, қандай оқу орындарында оқыды, білімі бойынша мамандығы;
- когда, где, в каких учебных заведениях учился, специальность по образованию; 
- кім болып, қашан және қайда жұмыс істеді, кәсіпорынның, мекеменің немесе ұйымның толық атауы мен мекен-жайы, бір жұмыстан басқа жұмысқа ауысу себебі көрсетілсін, тәртіптік, материалдық немесе қоғамдық ықпал ету шаралары қолданылды ма (қашан, кім қолданды, не үшін, ықпал ету шарасы);
- кем, когда и где работал с указанием полного наименования и адреса предприятия, учреждения или организации, причины перехода с одной работы на другую, применялись ли меры дисциплинарного, материального или общественного воздействия (когда, кем, за что, мера воздействия);
- әскери міндеттілікке қатысы, мерзімді әскери қызметке қашан және қандай әскери комиссариат шақырды (егер шақырылмаса, себебі көрсетілсін), қандай әскери бөлімдерде (номерлері көрсетілсін) және кім болып қызмет атқарды, Қарулы Күштерден запасқа қашан және қандай лауазымнан босатылған, әскери атағы;
- отношение к воинской обязанности, когда и каким военкоматом призван на действительную военную службу (если не призвался, указать причину), в каких воинских частях (указать номера) и в качестве кого проходил службу, когда и с какой должности уволен в запас Вооруженных Сил, воинское звание;
- отбасы жағдайы, қашан некеге тұрды, әйелінің (ерінің) тегі, аты, әкесінің аты, туған датасы мен жері, ұлты, жұмыс орны мен лауазымы, тұрғылықты жері (сондай-ақ үміткер мен оның әйелінің (ерінің) жақын туысқандары; әкесі, шешесі, аға-інілері, апа-қарындастары (сіңлілері) мен балалары, сондай-ақ бұрынғы әйелдері (ерлері) және олардың жақын туысқандары, ажырасу себептертері көрсетіле отырып, некені бұзу туралы куәліктерінің номерлері, оларды қандай орган қашан бергені туралы мәліметтер; егер үміткер, оның әйелі (ері) немесе жақын туысқандары тегін, атын, әкесінің атын өзгерткен болса, олардың бұрынғы бағыттық деректері көрсетіледі, туысқандарынан кім ішкі істер органдарында немесе ішкі әскерлерде қызмет етеді (туысқандық дәрежесі, тегі, аты, әкесінің аты, қайда, лауазымы, арнайы немесе әскери атағы);
- семейное положение, когда вступил в брак, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность; место работы и должность, место жительства жены (мужа); такие же сведения на близких родственников кандидата и его жены (мужа); отца, мать, братьев, сестер и детей, а также на бывших жен (мужей) и их близких родственников с указанием причин развода, номера свидетельств о расторжении брака, когда и каким органом оно выдано; если кандидат, его жена (муж) или их близкие родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то указывается и их прежние установочные данные; служит ли то из родственников в органах внутренних дел или во внутренних войсках (степень родства, фамилия, имя, отчество, где должность, специальное или воинское звание);
- үміткер, оның әйелі (ері) немесе жақын туысқандарынан біреу шетел азаматтылығында тұрды ма (кім, туысқандық дәрежесі), олардың ішінде кім шетелдерде болды (қашан, қайда, қандай мақсатпен) немесе тұрақты тұруға шетелге шығу үшін өтініш білдірді (қашан, қандай себеппен), шетелдерде тұратын қазақстандық азаматтардың ішінде туысқандары бар ма (тегі, аты, әкесінің аты, туысқандық дәрежесі, немен айналысады, қайда тұрады), олармен байланыс немен көрінеді; 
- состоял ли кандидат, его жена (муж) или кто-нибудь из их родственников в иностранном гражданстве (кто, степень родства), кто из них был за границей (когда, где, с какой целью) или ходатайствовал о выезде за границу на постоянное место жительства (когда, по какой причине), имеются ли родственники, проживающие за границей (фамилия, имя, отчество, степень родства, род занятий, где проживают), в чем выражается связь с ними; 
- үміткер, оның әйелі (ері) немесе олардың жақын туысқандарынан біреу қылмыстық не әкімшілік жауапкершілікке тартылған ба (қашан, не үшін, жазалау шарасы), осы адамдардың құқық қорғау органдары қызметіне қатысы; 
- привлекался ли кандидат, его жена (муж) или кто-либо из их близких родственников к уголовной или административной ответственности (когда, за что, мера наказания); 
- соңғы жұмыс орны мен лауазымы, тұрғылықты мекен-жайы, егер бір жерден екінші жерге көшуге тура келсе, бұрынғы мекен-жайларын көрсетеді. 
- место последней работы и должность, место жительства, если приходилось переезжать с одного места жительства на другое, то указываются прежние места жительства.

ӨМІРБАЯН АВТОБИОГРАФИЯ

_____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты / фамилия, имя,
отчество)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________